In zaak Monica Lewinsky; Aanklager wil verhoor beveiliging

WASHINGTON, 29 JAN. Op zoek naar getuigen van een mogelijke affaire tussen president Clinton en de voormalige stagiaire Monica Lewinsky wil onafhankelijk aanklager Kenneth Starr beveiligingsagenten van de president ondervragen.

Maar de agenten van de geheime dienst, die de president bijna overal op de voet volgen, zijn bang dat ze dan hun vertrouwensrelatie met de presidentiële familie op het spel zetten. Dat zou vervolgens weer onnodig de veiligheid van de president in gevaar kunnen brengen. Medewerkers van Starr voeren overleg over de zaak met het ministerie van Financiën, dat voor de Secret Service verantwoordelijk is.

Clinton zal voorlopig niet meer in het openbaar over het schandaal spreken, aldus zijn vrouw Hillary. Als reden gaf ze dat de affaire nu onderwerp van justitieel onderzoek is. De president ontkende maandag met kracht dat hij een seksuele verhouding met de ex-stagiaire heeft gehad. Ook sprak hij met klem tegen dat hij haar aangezet heeft om onder ede te liegen. Lewinsky heeft de verhouding ontkend, maar zou daarop willen terugkomen.

The New York Times meldt vandaag dat verschillende anonieme bronnen die Lewinsky kennen, van haar gehoord hebben dat president Clinton haar persoonlijk heeft geadviseerd hoe ze het beste kon getuigen in het proces tegen Paula Jones. Ze zou moeten zeggen dat haar bezoeken aan hem eigenlijk bezoeken waren aan zijn secretaresse. Verder zou Clinton haar gesuggereerd hebben dat ze niet zou hoeven te getuigen, wanneer ze naar New York verhuisde. Lewinsky is gedagvaard door de advocaten van Jones, die bij president Clinton een gedragspatroon van seksuele losbandigheid proberen aan te tonen.

Volgens de bronnen van The New York Times, onder meer een collega van Lewinsky, heeft de voormalige stagiaire Clinton tussen kerst en Oudjaar nog bezocht. Het was een periode waarin ze bezorgd zou zijn geweest over de dagvaarding en over het vinden van werk. Op 7 januari tekende Lewinsky een verklaring onder ede, waarin ze het bestaan van een verhouding ontkent. Op 8 januari belde Clintons vriend Vernon Jordan met het cosmeticaconcern Revlon, dat haar enkele dagen later een baan aanbood. Jordan is commissaris bij Revlon.

Iemand die in een civiele rechtszaak is aangeklaagd, zoals president Clinton door Paula Jones, behoort de zaak niet te bespreken met een getuige die gedagvaard is door de tegenpartij. In The New York Times noemen juristen dat “ethisch dubieus”.

De voormalige stafchef van het Witte Huis Leon Panetta werd gisteren in Washington acht uur lang over de zaak verhoord voor een zogeheten grand jury. Zo'n kamer van onderzoek bekijkt of er voldoende aanleiding is om iemand in staat van beschuldiging te stellen. Aanklager Starr probeert te bewijzen dat Jordan en mogelijk ook Clinton zèlf zich schuldig hebben gemaakt aan meineed, het aanzetten tot meineed en in het algemeen tegenwerking van de rechtsgang.

Na afloop van zijn verhoor, dat achter gesloten deuren plaatshad, zei Panetta: “Ik weet niets van enige onfatsoenlijke relatie, seksueel of anderszins, tussen deze president en een van de stagiaires in het Witte Huis, of iemand anders.” Onder Panetta's verantwoordelijkheid kwam Lewinsky als stagiaire naar het Witte Huis. Volgens Panetta ging het grootste deel van zijn getuigenis over de praktische gang van zaken in het Witte Huis. Dinsdag getuigde ook Clintons persoonlijke secretaresse Betty Currie al voor de grand jury.

Een nieuwe wending deed zich dinsdagavond voor, toen een getrouwde man in Portland, in Oregon, bekendmaakte dat hij jarenlang een verhouding met Lewinsky heeft gehad. Hij zou van haar documenten uit het Witte Huis hebben gekregen.