Geruchtencircuit over ECB op volle toeren

BRUSSEL, 29 JAN. Zal een compromis de oplossing brengen voor het conflict over de post van president van de Europese Centrale Bank (ECB)? De Duitse bondskanselier Kohl en minister van Financiën Waigel hebben bij herhaling gezegd dat zij in plaats van te kiezen voor de Nederlandse kandidaat Wim Duisenberg of de Fransman Jean-Claude Trichet de voorkeur geven aan een tussenoplossing. In Brussel circuleren daarom voortdurend geruchten over een overeenstemming die gevonden zou zijn. Daarbij keren telkens dezelfde scenario's terug, waarvan degenen die erover moeten beslissen ontkennen dat zij juist zijn.

Deze week kwam het Duitse weekblad Wirtschaftswoche met het nieuws dat Duisenberg de eerste president van de ECB zou worden. Hij zou echter bij zijn benoeming verklaren dat hij na vier jaar vrijwillig zou aftreden. Volgens het Verdrag van Maastricht is de ambtstermijn van de president van de ECB acht jaar. Na Duisenberg zou Trichet voor een volle termijn van acht jaar worden benoemd.

Het Duitse Handelsblatt meldde vandaag een andere oplossing te hebben vernomen. Vier jaar Duisenberg, vier jaar Trichet zou de oplossing zijn. De waardering die minister Waigel voor beide kandidaten heeft uitgesproken zou op de juistheid van deze informatie wijzen.

Het zijn de staats- en regeringsleiders van de EU die in mei moeten beslissen wie met ingang van 1 januari 1999 president van de ECB wordt. De presidenten van de centrale banken van de lidstaten hebben van hun recht om een kandidaat voor te dragen gebruik gemaakt door Duisenberg, de huidige president van het Europees Monetair Instituut, te presenteren. Tot ergernis van niet alleen de Nederlandse regering kwam Parijs met de tegenkandidaat Trichet.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo heeft vorig jaar als eerste gezegd dat er een compromis mogelijk zou zijn. Vervolgens was in diplomatieke kringen te horen dat gedacht zou kunnen worden aan bijvoorbeeld vier jaar presidentschap voor Duisenberg en vier jaar voor Trichet. Maar premier Kok haastte zich vervolgens om te verklaren dat van een compromis geen sprake zou zijn. Hij wilde aan de kandidatuur van Duisenberg vasthouden en onderstreepte daarbij dat de Nederlander door de meeste EU-lidstaten wordt gesteund.

Maar Kohl en Waigel bleven hameren op een tussenoplossing die voor iedereen aanvaardbaar moest zijn. Hoewel Frankrijk officieel bleef zwijgen, deden ook daar compromisgeruchten de ronde. Eén van de gedachten was om aan het presidentschap van de ECB een maximum leeftijd te stellen. Daardoor zou Duisenberg automatisch na vier jaar moeten aftreden en zou Trichet hem kunnen opvolgen. Gevraagd of dat een optie was zei de Britse minister van Financiën Brown dat de EU-regeringsleiders zich moeten houden aan het Verdrag van Maastricht. Daarin is geen sprake van een maximum-leeftijd.

De Luxemburgse premier Juncker heeft zich ingespannen om nog voor eind december tijdens het Luxemburgse voorzitterschap van de EU een compromis tot stand te brengen. Hij wilde echter geen voorstel op tafel leggen dat niet in overeenstemming zou zijn met Maastricht. Een andere oplossing dan een gentlemen's agreement tussen Duisenberg en Trichet kon niet worden bedacht. Maar zowel premier Kok als de Franse president Chirac en premier Jospin bleven onverkort vasthouden aan een volledig presidentschap van de ECB voor hun kandidaten.

Telkens dezelfde scenario's blijven echter als oplossingen in het Brusselse circuit circuleren. Maar ook off the record herhaalde vorige week nog een regeringsleider dat de zaak nog verre van rond was. Een woordvoerder van premier Kok noemde de berichten in de Duitse pers vanmorgen slechts “oude geruchten”.