'Ga wachtlijsten in ziekenhuizen te lijf via organisatie'

DEN HAAG, 29 JAN. Een betere organisatie in de ziekenhuizen kan een groot deel van de wachtlijsten oplossen en de wachttijden verminderen. Ook als medisch-specialisten zich beter zouden houden aan richtlijnen voor behandeling van aandoeningen, worden de wachtlijsten korter. Directies moeten bovendien een groter deel van het ziekenhuisbudget kunnen toewijzen aan specialismen die met wachtlijsten kampen. “Maar daar is, door het belang dat andere specialisten hebben bij de geldende verdeling, wel suïcidale moed van het management voor nodig.”

Dit zei de Nijmeegse hoogleraar in de sociale geneeskunde, prof. dr. E.W. Roscam Abbing, gisteren tijdens een 'ronde-tafelgesprek' dat de commissie voor de Volksgezondheid uit de Tweede Kamer voerde met een groot aantal organisaties over een mogelijke 'tweedeling' in de gezondheidszorg. Roscam Abbing onderzoekt als wachtlijstbrigadier samen met mede-brigadier A. Kroonen voor minister Borst (Volksgezondheid) de aanpak van de wachtlijsten in de ziekenhuizen die vorig jaar extra geld hebben gekregen voor het wegwerken ervan.

Als er geen onnodig lange wachtlijsten zijn, wachttijden voor diagnose en behandeling aanzienlijk korter worden en de kwaliteit van de geleverde zorg goed is, is er geen behoefte om voor groepen - “dus ook niet voor werkenden” - een aparte behandeling te bepleiten, verklaarde A.T.J. Krol namens de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Maar met de organisatie in de gezondheidszorg is het niet goed gesteld, aldus Krol die voorzitter is van de overkoepelende organisatie van werkgevers in de zorgsector. Krol: “Als de zorg niet beter gaat functioneren, zal er een bloeiend privaat circuit ontstaan. Dan is de ook door ons niet gewenste tweedeling een feit.”

Behalve werkgevers spraken ook vakbonden, artsenorganisaties, ziekenhuizen. verzekeraars en patiëntenbonden zich uit tegen voorrang voor werknemers. Wel mogen er aparte poliklinieken komen voor de behandeling van bepaalde, veel bij een beroep voorkomende aandoeningen zoals een 'ruggenpoli' voor werknemers in de bouw. Voorwaarde is dat de polikliniek ook toegankelijk is voor anderen die met dezelfde aandoening kampen. Maar een kapperspoli zoals die Arnhem voor mensen met 'kapperseczeem', mag dan niet, aangezien deze poli, die mede wordt betaald door de kappers, alleen voor hen toegankelijk is.

In de voorbereiding op het ronde-tafelgesprek hadden verschillende deelnemers overigens schriftelijk nog aangegeven geen bezwaar te hebben tegen voorrang voor werkenden, maar dan wel onder de voorwaarde dat dit niet ten koste mag gaan van de niet-werkenden. De aanwezige organisaties beloofden de Kamercommissie te willen proberen op korte termijn met een actieplan te komen tegen de wachtlijsten.