BESCHERMVROUW

De koningin is doctoranda in de rechtswetenschappen. En zij vervult functies die weinig van haar tijd vergen, maar waarvan het aantal omvangrijk mag worden genoemd: 82 permanente beschermvrouwschappen, volgens een opgave van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Zo is zij beschermvrouw van (onder meer) : Bataafsch Genootschap der Proefondervinderlijke Wijsbegeerte, Bomenstichting, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers, Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, Johanna Stichting, Koning Willem Fonds (Londen), Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat, Koninklijk Nederlands Zangersverbond, Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen Bronbeek, Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereniging De Hoop, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Miniatuurstad Madurodam, Nederlands Bijbelgenootschap, Nederlands Comité Unicef, Nederlandse Adelsvereniging, Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio, Stichting Landjuweel Oirschot, Stichting Vluchteling, Sweelinck Conservatorium Amsterdam, Vereniging Gelre, Young Women's Christian Association.