Topondernemers vragen premier opties te ontzien

DEN HAAG, 28 JAN. De hoogste bazen van Shell, Unilever en Akzo Nobel hebben er gisteren bij premier Kok tevergeefs op aangedrongen af te zien van plannen om optieregelingen voor topmanagers zwaarder te belasten.

De bestuursvoorzitters van Shell, Unilever en Akzo Nobel - respectievelijk C. Herkströter, M. Tabaksblat en C. van Lede - spraken Kok, Zalm en Vermeend (beiden Financiën) gisteren ruim een half uur in 'het torentje', de werkkamer van de minister-president.

De topondernemers deden bij de bewindslieden hun beklag over een voorstel van staatssecretaris Vermeend, die bonussen aan topmanagers in de vorm van opties op aandelen zwaarder wil belasten. Opties geven hun het recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kopen in de onderneming waar ze werken.

Vermeend wil een oplopende heffingsschaal invoeren voor langlopende opties en een afrekening op de uitoefendatum bij kortlopende opties. De manager moet op het moment dat de optie wordt toegekend onmiddellijk afrekenen met de fiscus. Tot de helft van de waarde van het onderliggende aandeel wordt dan bij het inkomen opgeteld en zal bij topmanagers in het algemeen belast worden tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting (60 procent). Als bovendien de opties binnen drie jaar worden uitgeoefend, dient de eventuele winst ook bij het inkomen te worden opgeteld. Nu worden opties tegen een tarief van 7,5 procent van de waarde van de aandelen belast op het moment van verwerving.

Herkströter, Tabaksblat en Van Lede menen dat het met de nieuwe optieregeling aanzienlijk moeilijker zal zijn gekwalificeerde en getalenteerde (buitenlandse) topmanagers aan te trekken. Bovendien is een groter deel van het salaris van sommige managers voor een groter deel uit opties komen te bestaan. Met de nieuwe regeling zouden topmanagers worden teruggeworpen op relatief lage primaire salarissen.

De drie bestuursvoorzitters kregen gisteren van PvdA'er Kok nul op het rekest. Hij meent dat een van de succesfactoren van de huidige economische groei, loonmatiging, wordt doorkruist. Als de top van een bedrijf zich “exhibitionistisch” verrijkt, neemt volgens Kok in de rest van het bedrijf het draagvlak af om genoegen te nemen met gematigde lonen.

De fracties van PvdA en D66 staan positief tegenover het voorstel van Vermeend dat volgende maand door de Tweede Kamer wordt behandeld. De VVD stelt dat optieregelingen een reëel beloningsinstrument moeten blijven en noemt de plannen van Vermeend 'overkill'.

De nieuwjaarsreceptie van personeel en management van ASM Lithography is zonder opgaaf van reden afgeblazen. De maatregel volgt op de botsing tussen personeel en hoger management over de bonusregeling die 45 managers miljonair maakte.