Recordverlies voor Club Med

PARIJS, 28 JAN. De Franse reisorganisator Club Méditerranée heeft over het op 31 oktober afgesloten boekjaar een recordverlies van 1,3 miljard franc (431 miljoen gulden) geleden. Het voorgaande boekjaar eindigde met een verlies van 743 miljoen franc.

De omzet steeg met 2,8 procent tot 8,2 miljard franc. Club Med, dat vorig jaar ex-topman Philippe Bourguignon van Eurodisney als nieuwe leider aantrok, treft een voorziening van ruim 1,4 miljard franc om zich tot zijn kernactiviteit te gaan beperken. Zo zullen de in 1991 aangekochte Aquarius-dorpen worden afgestoten. De prijzen gaan verder omlaag om meer klanten te trekken. (DPA)

Het is niet eenvoudig tot een zinvol antwoord op deze vraag te komen in een tijd waarin de zogenaamde zakelijkheid en een pragmatistische tijdgeest overheersen. Er is een fundamentele herbezinning nodig. De overheid moet meer zijn dan een hekkensluiter, de instantie die de voorwaarden schept om de mensen zelf hun vraagstukken te kunnen laten oplossen, het orgaan dat ruimte schept. Het publieke belang - de res publica, het bonum commune - heeft een geheel eigen, onvervreemdbare waarde temidden van en naast de veelsoortige, private belangen. De staatsgemeenschap heeft een zelfstandige bijdrage te leveren aan de opbouw van een verantwoordelijke samenleving. Zowel burgers als allerlei verbanden moeten daarin niet alleen zichzelf, maar naar eigen aard en mogelijkheden ook anderen willen dienen.