Oude trekschuit blijft in het Centraal Museum

UTRECHT, 28 JAN. De oude trekschuit van het Centraal Museum in Utrecht blijft na een grondige restauratie in het museum. Deense wetenschappers die de trekschuit uit het jaar 997 hebben onderzocht, zeggen dat het vaartuig in het museum kan blijven wanneer het klimaatbeheersingssysteem daar wordt verbeterd. Verplaatsing van het schip naar een andere locatie is daarmee van de baan.

De deskundigen van het Nationaal Museum van Denemarken zullen het schip, dat in 1930 bij bouwwerkzaamheden aan de noordkant van Utrecht is ontdekt, de komende maanden grondig restaureren. De Denen zijn er door het Utrechtse museum bijgehaald omdat zij veel kennis in huis hebben over dergelijke vaartuigen. Het archeologisch zeer waardevolle schip dreigde door verkeerde conservering uiteen te vallen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hout in de kern nog voldoende hard en droog is. De buitenste laag is wel ernstig beschadigd. De beslissing over de precieze behandelwijze zal over twee weken genomen worden, omdat de restaurateurs nog wachten op de uitslag van een aantal proeven. Waarschijnlijk zullen de deskundigen het totale oppervlak reinigen. Loszittend materiaal en aanvullingen die het originele hout bedreigen, zullen zij verwijderen. Met wasinjecties worden de broze delen gestabiliseerd. Verder krijgt de gehele oppervlakte een waslaagje.

Om het schip ook voor de toekomst veilig te stellen, zal het museum het een kostbaar klimaatbeheersingssysteem aanbrengen in de scheepskelder van het museum. De Europese Commissie heeft onlangs een half miljoen gulden beschikbaar gesteld voor renovatie. De gemeente Utrecht draagt daar bijna twee ton aan bij. (ANP)