Onderzoekers in Rusland vragen hulp aan Oranjes

MOSKOU, 28 JAN. In een vanmorgen per fax verzonden brief vragen Russische onderzoekers om hulp van het Nederlands Koninklijk Huis bij het oplossen van een in Rusland zeer beladen vraagstuk: zijn de in 1991 in de Oeral opgegraven botten inderdaad die van de laatste Russische tsaar Nicolai II en zijn gezin?

De medische gerechtsdeskundige V. Popov - lid van de staatscommissie die zich over de identificatie buigt - richt zich op persoonlijke titel tot de Oranjes met het verzoek om bloedmonsters. “Genetisch onderzoek van bloedmonsters van leden van het Nederlandse vorstenhuis kan een definitief licht werpen op dit probleem”, schrijft hij in het Russisch, mede namens de Moskouse geneticus J. Rogajev.

Het Huis van Oranje is via twee bloedlijnen aan de Romanovs verwant: via Anna Paulowna, de dochter van tsaar Paul I die met koning Willem II trouwde, en via Anna's zuster Helena Paulowna, de overgrootmoeder van prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina. Eerder deze maand zeiden Popov en Rogajev in deze krant dat zij aanvullend DNA-onderzoek willen doen om de “genetische vingerafdruk” van bij voorbeeld prinses Juliana te vergelijken met die uit het gevonden gebeente.

De Russische vice-premier Boris Nemtsov, die op korte termijn advies zal uitbrengen aan president Jeltsin over de datum en plaats van de begrafenis van de keizerlijk resten, twijfelt niet meer aan de echtheid en vindt extra onderzoek overbodig. In een maandag gepubliceerd rapport van 750 pagina's komt de staatscommissie tot dezelfde conclusie: “De verificatie laat geen ruimte voor twijfel.'

Maar Popov neemt een minderheidspositie in: “De DNA-analyses die zijn uitgevoerd (onder meer op bloed van de Britse prins Philip, die verwant is aan de tsarina) leveren onvoldoende bewijs.” Het dissidente commissielid en de geneticus Rogajev, die “directe toegang' tot de botten heeft, zijn de spreekbuis van een beweging van monarchisten en gelovigen die een diep wantrouwen koesteren jegens de autoriteiten. Ook de orthodoxe kerk, die het gebeente van de in 1918 vermoorde tsaar heilig wil verklaren, heeft zich tot nu toe zeer argwanend opgesteld.

In zijn brief - waarvan deze krant een afschrift heeft - schrijft Popov dat “het brede publiek en de wetenschap het Nederlandse Koninklijk Huis zeer dankbaar zouden zijn voor hun medewerking”. De Rijksvoorlichtingsdienst denkt nog na over een eventuele reactie. In een eerste commentaar noemt een medewerker het verzoek “een beetje onzinnig”. Hij vraagt zich af: “Waarom uitgerekend de Oranjes? Ook andere vorstenhuizen in Europa zijn verwant aan de Romanovs.”