Italië: Eurostat meet met 2 maten

ROME, 28 JAN. Italië voelt zich onrechtvaardig behandeld door de Eurostat en suggereert dat er met twee maten wordt gemeten, maar minister van schatkist Carlo Azeglia Ciampi laat laconiek weten dat er in wezen niets verandert en dat het begrotingstekort onder de drie procent blijft.

De Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, verwierp gisteren een inkomstenpost op de Italiaanse begroting voor 1997. De ruim drie biljoen lire, ongeveer 3,5 miljard gulden, belastinginkomsten op de verkoop van goud van het Italiaanse valutakantoor UIC aan de Centrale Bank mogen niet worden meegeteld.

We zijn het er niet mee eens, maar we nemen er nota van, zei minister Ciampi gisteren. “Voor de begroting verandert er niets.” Het bedrag kwam neer op 0,15 procent van het Bruto Nationaal Produkt. Ciampi wees erop dat het Italiaanse tekort volgens Eurostat op 2,85 procent van het BNP uitkomt.

Ciampi zei geïrriteerd te zijn dat hierbij aan begrotingstrucs werd gedacht. Medewerkers hebben laten uitlekken dat Italië midden vorig jaar informeel in Brussel het groene licht heeft gevraagd en gekregen voor deze operatie. Om politieke redenen zou de transactie nu zijn tegengehouden. Duitsland en Nederland zouden hiermee willen laten zien dat ze Italië niet zomaar binnenlaten in de Economische en Monetaire Unie.

De Italiaanse bewindsman herhaalde het standpunt van Rome dat de transactie formeel buiten de invloedssfeer van de overheid valt. De Corriere della Sera schrijft vanmorgen dat de Eurostat met twee maten meet. Vorig jaar kreeg Frankrijk wél toestemming voor het bijschrijven van de pensioenfondsen van France Télecom (0,5 procent van het BNP) op de begroting, met als argument dat dit juridisch gezien een onafhankelijke operatie was. Il Sole herinnert eraan dat Duitsland toestemming heeft gekregen om investeringen in ziekenhuizen ter waarde van 0,5 van het BNP niet mee te tellen.

Een andere omstreden begrotingsmaatregel in Italië is de Eurobelasting. Het kabinet heeft beloofd hiervan in 1999 60 procent terug te betalen. Premier Prodi zei gisteren dat hij bij zijn belofte blijft. Op de vraag of Italië dan niet kan worden verweten een eenmalige maatregel te nemen om binnen te komen in de EU, antwoordde Prodi dat anderen ook op zichzelf moeten letten.