'Hoofd' en 'hart' van Sorgdrager

Nu de politieke druk op minister Sorgdrager toeneemt en ambtenaren zich van haar afkeren, valt zij steeds vaker terug op enkele van haar naaste medewerkers. Vooral haar secretaris-generaal, H. Borghouts, en woordvoerster A. Stordiau spelen een cruciale rol.

A. Stordiau (45) DEN HAAG, 28 JAN. In de ogen van het openbaar ministerie is zij degene die het beeld van de 'muiterij der procureurs' heeft gevestigd, zelf vindt ze dat vooral de PG's stommiteiten hebben begaan door nog voor publicatie van het rapport-Dolman met eigen persberichtjes naar buiten te komen.

Dat er dezer dagen discussie over haar persoon is, tekent de toegenomen betekenis van A. (Annemarie) Stordiau-Van Egmond, directeur voorlichting van het ministerie van Justitie, voor het politieke gevecht rond haar bazin. In het gevecht van de afgelopen dagen om de beeldvorming van de minister - vrij vertaald: wordt Sorgdrager het slachtoffer van hanige PG's of van zichzelf? - speelde de woordvoerster een belangrijke rol.

Zowel het moment van haar komst naar het ministerie als de politieke achtergrond van Stordiau zijn pikant. Min of meer op het moment van haar aantreden, oktober 1995, werkte Sorgdrager zich in de Tweede Kamer in de nesten tijdens het zogeheten Van Randwijck-debat door de Kamer onverhoeds een motie van vertrouwen te vragen, een staatsrechtelijke non-categorie. Het is zeker één van Stordiaus verdiensten te noemen dat Sorgdrager politieke uitglijers van dergelijke omvang daarna niet meer heeft gemaakt. Sorgdrager (D66) leerde snel enkele politieke kneepjes van Stordiau, die voor haar komst naar Justitie lid was van het partijbestuur van het CDA.

Het was maar één van de vele functies van Stordiau, één van de erkende politieke en bestuurlijke netwerkers in 's lands bestuurscentrum. In de jaren tachtig was ze voorlichtster van de jonge, briljante nieuwkomer Elco Brinkman op het ministerie van WVC. Later werd ze kabinetschef van de Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin Patijn. Toen die burgemeester van Amsterdam werd, volgde Stordiau Patijn als voorlichter. Korte tijd later vertrok ze daar weer om Sorgdrager bij te staan.

Behalve manager van beeldvorming en adviseur in politieke handigheidjes, is Stordiau ook een belangrijke praatpaal voor een minister die de spreekwoordelijke eenzaamheid aan de top deze dagen sterk moet voelen.