Groter verlies voor Netscape

NEW YORK, 28 JAN. De Amerikaanse softwaremaker Netscape heeft over het vierde kwartaal van vorig jaar een verlies van 88,3 miljoen dollar geleden. Eerder deze maand had Netscape de financiële wereld gewaarschuwd dat het verlies op meer dan 80 miljoen dollar zou uitkomen. De omzet steeg met 9 procent tot 125,3 miljoen dollar. Netscape besloot vorige week de volgende versie van zijn browser, waarmee op Internet kan worden gesurft, voortaan gratis ter beschikking te stellen in navolging van concurrent Microsoft. (AP)

Een door het liberalisme geïnspireerde politiek kan, zoals uit deze voorbeelden blijkt, bedenkelijke gevolgen hebben. Ook op andere terreinen kunnen tekortkomingen gaan optreden: sociale verzekeringen, gezondheidszorg, thuiszorg. Het gaat daarin om meer dan op zichzelf staande deelproblemen. De fundamentele vraag is: wat is de eigen plaats en taak van de staat als gemeenschap van overheid (overheden) en medeverantwoordelijke staatsburgers temidden van allerlei andere, private verbanden en maatschappelijke relaties?

Een door het liberalisme geïnspireerde politiek kan, zoals uit deze voorbeelden blijkt, bedenkelijke gevolgen hebben. Ook op andere terreinen kunnen tekortkomingen gaan optreden: sociale verzekeringen, gezondheidszorg, thuiszorg. Het gaat daarin om meer dan op zichzelf staande deelproblemen. De fundamentele vraag is: wat is de eigen plaats en taak van de staat als gemeenschap van overheid (overheden) en medeverantwoordelijke staatsburgers temidden van allerlei andere, private verbanden en maatschappelijke relaties?