Fondsen willen geen blok; Geen front topbeleggers over 'Peters'

ROTTERDAM, 28 JAN. De grote Nederlandse pensioenfondsen, die op de komende aandeelhoudersvergaderingen van het bedrijfsleven het debat moeten leiden over grotere invloed van beleggers, zien af van blokvorming op de bijeenkomsten en gaan ook niet gezamenlijk stemmen.

Dat zeggen doorgaans goed ingevoerde bronnen in de pensioenfondswereld. De grote fondsen willen hun stemrecht op de aandelen in bedrijven niet afstaan aan een gezamelijke woordvoerder op de vergaderingen en zij zijn tevens beducht voor al te openlijke confrontaties met de managers en commissarissen achter de bestuurstafel. Met name bij pensioenfondsen die voor specifieke ondernemingen werken, speelt de houding van hun achterban een rol.

De pensioenfondsen, die gezamenlijk de dominante aandeelhouders zijn in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn er in weerwil van eerdere aankondigingen nog niet in geslaagd een bureau op te zetten voor de discussies op de vergaderingen. Dit bureau, de Stichting Corporate Governance, moet zorgen voor coördinatie en vergaring van informatie over de onderwerpen op de vergaderingen die van belang zijn voor pensioenfondsen.

In februari staan de eerste aandeelhoudersvergaderingen op de agenda. Op 16 maart is de eerste vergadering van een groot concern, Philips. Dit jaar staan de vergaderingen in het teken van de veertig aanbevelingen van de commissie Peters (bestaande uit managers, beleggers en experts) over grotere invloed van beleggers en effectiever toezicht op directies. Vorige week werd duidelijk dat een nieuw systeem voor stemmen per volmacht door beleggers op de vergaderingen een jaar uitstel heeft opgelopen.

Voorzitter drs. C. van Rees van de Ondernemingspensioenfondsen kondigde medio november de Stichting Corporate Governance aan. De pensioenfondsen praatten toen al een half jaar over een krachtenbundeling. De stichting bestaat echter formeel nog niet. Directeur D. Snijders van het Philips Pensioenfonds, die in de pensioenfondswereld als toekomstig voorzitter van het stichtingsbestuur wordt genoemd, laat via een woordvoerder weten “dat het allemaal nog niet rond is” en dat er “niets te zeggen valt”.

Een groep van de meest actieve pensioenfondsen vergadert op 11 februari opnieuw over de Stichting Corporate Governance. In de groep zitten pensioengiganten ABP, Philips Pensioenfonds, KLM Pensioenfondsen, KPN Pensioen, SPF/Spoorwegpensioenfonds en Shell Pensioenfonds.

“De bedrijven zijn inmiddels beter op de discussies voorbereid dan de pensioenfondsen”, zegt een insider. Gisteren kwam de opvolger van de commissie Peters, die de uitvoering van de veertig aanbevelingen gaat volgen, met een praktische lijst adviezen voor de jaarverslagen van ondernemingen.