Experiment in Amsterdam; Ruimten voor verslaafden aan harddrugs

AMSTERDAM, 28 JAN. De gemeente Amsterdam gaat experimenteren met gebruikersruimten voor dakloze harddrugsverslaafden. Volgende maand opent de gemeente drie van deze gebruikersruimten waar per ruimte zo'n vijftien verslaafden overdag hun drugs kunnen nemen.

Het college van B en W heeft hiermee gisteren ingestemd. De gebruikersruimten worden ondergebracht bij bestaande instellingen die al bekend zijn met de verslaafden. Twee daarvan bevinden zich in de binnenstad, de andere in de Pijp.

In Amsterdam zijn zo'n 400 extreem problematische drugsgebruikers. In overleg met de politie wordt een selectie gemaakt wie voor de gebruikersruimten in aanmerking komen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden geprobeerd junks met eenzelfde manier van drugsgebruik bij elkaar te plaatsen.

De Amsterdamse gemeenteraad praat al jaren over gebruikersruimten om de overlast van junks op straat te beperken. In het verleden zijn er al verschillende experimenten uitgevoerd, maar die zijn alle gestopt wegens de aanzuigende werking, de handel in drugs en problemen met de openbare orde. Dit wil de gemeente nu voorkomen door minder verslaafen per ruimte onder te brengen en een strak 'voordeurbeleid' te voeren.

Over dit voordeurbeleid bestaat nog onduidelijkheid. Volgens wethouder J. van der Giessen (onder meer drugszaken) is het zeker dat er gebruik gemaakt zal worden van pasjes. Dit staat ook in het collegestuk. Maar volgens de assistent van Van der Giessen zien de instellngen zelf weinig in een pasjessysteem. Het gevaar van pasjes is dat ze onderling verhandeld kunnen worden.

Volgens Van der Giessen moeten de gebruikersruimten “het karakter krijgen van een huiskamer waar de verslaafden tot rust kunnen komen”. Ze kunnen er eten en douchen. Iedere verslaafde brengt zijn eigen drugs mee. De gemeente heeft volgens Van der Giessen niet overwogen een huisdealer aan te stellen. De gebruikersruimten zijn overdag geopend van acht 's morgens tot tien uur 's avond.

Uit onderzoek van de afdelig Onderzoek en Statistiek van de gemeente blijkt dat 55 procent van de Amsterdamse bevolking voorstander is van gebruikersruimten. De omwonenden van de instellingen waar de gebruikersruimten komen, zijn gisteravond per brief geïnformeerd.

Als het experiment slaagt, wil de gemeente, verspreid over de stad, tien gebruikersruimten openen. De gemeente beschouwt het experiment als mislukt als er binnen en buiten regelmatig overlast voor de buurt ontstaat of als de doelgroep geen gebruik maakt van de ruimte.

Om het drugsgebruik op straat te beperken, begint in Amsterdam begint mei ook een experiment met vrije verstrekking van heroïne. Ook is het in Amsterdam toegestaan om in sociale pensions harddrugs te gebruiken.