Clinton: dit zijn goede tijden voor Amerika

WASHINGTON, 28 JAN. Zonder één verwijzing naar het schandaal waarin hij is verwikkeld, heeft president Clinton gisteravond zijn politieke agenda voor het komende jaar gepresenteerd aan het Congres en het Amerikaanse volk. “Dit zijn goede tijden voor Amerika”, zei de president in zijn State of the Union, de jaarlijkse toespraak tot het Congres.

Ook de Republikeinse senator Trent Lott, die namens zijn partij in een korte televisierede op de State of the Union reageerde, vermeed zorgvuldig iedere verwijzing naar het schandaal. Om de indruk te vermijden dat hij de president bij deze plechtige gelegenheid aanviel, had Lott uit zijn rede zelfs één zin geschrapt, die luidde: “Wij willen Amerika weer veilig en fatsoenlijk maken”.

Clinton greep de gelegenheid aan om met trots te spreken over de resultaten die zijn regering de afgelopen vijf jaar op economisch en maatschappelijk terrein heeft geboekt. Hij zette een ambitieuze agenda uiteen, vooral bestaande uit plannen op het terrein van de binnenlandse politiek.

De toespraak in het Capitool is een van de voornaamste politieke ceremonies van het land. Ze wordt bijgewoond door de leden van beide huizen van het Congres, het Hooggerechtshof, de ministers, de chefs van staven en vertegenwoordigers van het corps diplomatique. Tijdens het uitspreken van zijn rede werd Clinton, traditiegetrouw, herhaaldelijk door applaus onderbroken. Ruim zeventig miljoen Amerikanen hebben althans een deel van de rede op de televisie bekeken, zo'n tien miljoen meer dan doorgaans het geval is.

Clinton noemde de toestand van het land “sterk”. Hij wees erop dat de criminaliteit sterk is afgenomen, de werkloosheid op het laagste niveau in 24 jaar staat en de inflatie op het laagste peil in dertig jaar. Maar, zei hij, “dit is geen tijd om uit te rusten, maar een tijd om te bouwen”.

Hij stelde voor om het verwachte overschot op de begroting te gebruiken om de financiële basis van de algemene ouderdomsuitkering (Social Security) te versterken. Het stelsel dreigt te bezwijken als de kinderen van de naoorlogse geboortegolf met pensioen gaan. Uit een recente opiniepeiling blijkt meer dan de helft van de Amerikanen het overschot te willen besteden aan het veiligstellen van Social Security en Medicare, de ziektekostenverzekering voor ouderen. Slechts veertien procent wil er belastingverlaging mee financieren, zoals de Republikeinen bepleiten.

Clinton waarschuwde de Iraakse president Saddam Hussein - “en ik weet zeker dat ik nu spreek namens iedereen in deze zaal” - dat de VS hem het vermogen zullen ontnemen om wapens voor massavernietiging te gebruiken.

Pagina 5: 'Plannen binnen budget'

Clinton riep het Congres op om in te stemmen met de betaling van de achterstallige contributie aan de Verenigde Naties, hernieuwing van de band met het Internationale Monetaire Fonds en verlening van financiële steun aan de Aziatische economieën die nu een financiële crisis doormaken. Hij kondigde aan het Congres opnieuw om toestemming te vragen nieuwe handelsakkoorden af te sluiten.

Verder stelde hij voor om het minimumloon te verhogen, de gemiddelde grootte van schoolklassen terug te brengen van 22 tot 18 kinderen en het roken onder de jeugd terug te dringen door de prijs van een pakje sigaretten in tien jaar met anderhalve dollar te verhogen. De komende zeven jaar zouden er 100.000 nieuwe leraren aangesteld moeten worden. In samenwerking met het bedrijfsleven zou de overheid naschoolse opvang drastisch moeten uitbreiden. Ten slotte riep hij op tot hervorming van de financiering van politieke campagnes.

Volgens Clinton zijn alle plannen uit te voeren binnen de begrotingsovereenkomst die hij het afgelopen jaar met het Congres heeft bereikt. Maar senator Lott voorspelde in zijn reactie dat de plannen veel extra geld zullen kosten. Lott noemde de huidige belastingdruk “immoreel” en bepleitte afschaffing van de belastingdienst, aanpassing van de belastingwet en verlaging van de belastingdruk. Hij zei dat het gebruik van drugs door jongeren een veel groter probleem is dan roken. De Republikeinse leider zei dat het Congres de president in het buitenland krachtig steunt.