Campagne voor Nieuwe Wereld

DEN HAAG, 28 JAN. Veertig organisaties zijn samen een campagne begonnen om bij de komende landelijke en gemeenteraadsverkiezingen meer aandacht te krijgen voor internationale problemen. Onder de naam Nieuwe Wereld Campagne willen de organisaties Kamerleden 'adopteren' die de plannen van de campagne in partijprogramma's proberen te krijgen.

Aan de campagne doen onder meer de NOVIB, de werknemersbonden FNV en CNV en Milieudefensie mee. Eén van de speerpunten van de Nieuwe Wereld Campagne is de poging om in een volgende kabinetsperiode een minister op de post ontwikkelingssamenwerking te behouden.

Onder meer bij de VVD gaan stemmen op om in plaats van een minister een staatssecretaris op die post te zetten, die onder bewind staat van de minister van Buitenlandse Zaken. “Een staatssecretaris is goed voor hulp, een minister is er voor de echte samenwerking”, aldus de voorzitter van de Nieuwe Wereld Campagne, G. van Oord.

Volgens de Nieuwe Wereld Campagne moet de internationale samenwerking geïntensiveerd worden en moet er derhalve meer geld vrijgemaakt worden voor ontwikkelingssamenwerking. “Eén procent van het bruto binnenlands product”, stelt G. Lubbi van de NOVIB.

Het motto van de campagne, 'Niemand Buitenspel', onderstreept volgens CNV-voorzitter A. Westerlaken dat “we meer naar buiten moeten kijken om internationale solidariteit te kweken”.