Alliantie Congres VS tegen het IMF

WASHINGTON, 28 JAN. Een alliantie van zowel linkse als rechtse afgevaardigden in het Amerikaanse Congres hebben gisteren een aanval gelanceerd op het Internationale Monetaire Fonds. De groep Congresleden wil onder meer de fondsen van het IMF beperken.

Een van de voorgestelde maatregelen van het onafhankelijke lid Bernard Sanders moet ertoe leiden dat president Clinton toestemming van het Congres nodig heeft telkens als hij meer dan 250 miljoen dollar wil halen uit het zogenoemde Treasury's Exchange Stabilisation Fund als bijdrage aan financiële noodhulppakketten die onder regie van het IMF voor de Aziatische crisislanden tot stand zijn gekomen.

Het gaat om een een 'slapend' fonds uit de jaren dertig waaruit zonder tussenkomst van het Congres kan worden geput. Uit het fonds is ook al geput tijdens de Mexicocrisis. Een ander voorstel, dat nauwelijk kans maakt, zou zelfs leiden tot een eind aan het Amerikaanse lidmaatschap van het IMF.

Op dit moment heeft het IMF voor meer dan 100 miljard dollar aan noodleningen geregeld voor Indonesië, Zuid-Korea en Thailand.

Veel Amerikaanse volksvertegenwoordigers zien de financiële hulp aan de Aziatische landen als een beloning voor het slechte beleid van de internationale banken.

De voorstellen van de tegenstanders van het IMF kunnen op veel oppositie rekenen in het Congres.

Ook president Clinton heeft zich tot nu toe positief uitgelaten over de hulpprogramma's van het IMF, waarvan de Verenigde Staten de grootste financier is. Minister Rubin heeft ook meermalen het Congres opgeroepen mee te werken aan de noodpakketten. (AP)