Westerkerk

Het (vetgedrukte) bericht 'Kerk is verbaasd over keuze Beatrix' (NRC Handelsblad, 24 januari) is tendentieus en misleidend. De feiten zijn als volgt: de kerkenraad van de Westerkerk is verheugd dat koningin Beatrix haar verjaardag ook temidden van onze gemeente wil vieren.

Dat voor deze dienst een gastpredikant wordt uitgenodigd is niet gebruikelijk maar ook niet verbazingwekkend. Krantenlezers zullen zich herinneren dat ook doop- en huwelijksplechtigheden in de koninklijke familie meestal door gastpredikanten werden geleid. Ds. Ter Linden is gedurende 18 jaar predikant van de Wester geweest en gaat ook nu nog enkele keren per jaar voor.

Ds. Oosterwijk heeft haar volledige medewerking gegeven aan de uitnodiging aan ds. Ter Linden om haar dienst over te nemen.

Wat de redacteur mij verder allemaal laat zeggen - en er zelf bij bedenkt - is zijn versie van mijn antwoorden op suggestieve vragen.