Website

Het college van procureurs-generaal heeft de top van het openbaar ministerie gemobiliseerd uit woede over de wijze waarop men zich door minister Sorgdrager (Justitie) behandeld voelt in de kwestie rond PG Steenhuis. Op de website van het openbaar ministerie is niets over de kwastie te vinden (www. om.nl.com). Het ministerie van Justitie daarentegen publiceerde de integrale versie van het rapport Dolman over Steenhuis op de site (www.minjust.nl).