VN-mandaat in Angola verlengd

NEW YORK, 27 JAN. Door de aanhoudende vertragingen in het Angolese vredesproces heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gisteren ingestemd met verlenging van het mandaat van de VN-waarnemers in Angola tot 30 april. De waarnemers vervingen op 30 juni de VN-vredesmacht van 6.000 man die heeft geholpen bij de uitvoering van het vredesakkoord van 1994 tussen de Angolese regering en de voormalige rebellenbeweging UNITA. Volgens VN-secretaris-generaal Kofi Annan zijn de waarnemers nog steeds nodig om toe te zien op de demilitarisering van UNITA, de vestiging van een eenheidsbestuur en de omvorming van de UNITA-radio in een niet-partijdige zender. (AP)