Rotterdam brengt havenopleidingen onder één dak

ROTTERDAM, 27 JAN. Vier grote Rotterdamse onderwijsinstellingen gaan samenwerken bij het onderwijs in scheepvaart, transport en logistiek. Het doel is alle MBO- en HBO-opleidingen samen te brengen in een nieuw gebouw (kosten vijftig tot zeventig miljoen gulden) op de Lloydspier aan de Schiehaven nabij het centrum van Rotterdam. Met de vorming van deze cluster voor haven, vervoer en logistiek willen de vier scholen beter inspelen op de eisen van de transportindustrie.

De vier deelnemers aan het project zijn het Scheepvaart & Transport College (mbo), de Hogeschool Rotterdam en omstreken en de Hogeschool voor Economische Studies (HES) - beide HBO - en de Erasmus Universiteit (vervoerseconomie). De scholen werken samen met de organisatie van havenondernemers SVZ en de stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam. De benodigde gelden voor de bundeling hopen de betrokken instellingen te krijgen in het kader van ICES (Interdepartemente commissie versterking economische structuur). Na de kabinetsformatie zullen nieuwe ICES-gelden aan zogeheten pilot-projecten voor industriegerichte opleidingscentra worden toegewezen.

Met zijn vele opleidingen op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek en hun kostbare voorzieningen zoals simulators (ter waarde van ruim veertig miljoen gulden) heeft Rotterdam volgens de vier scholen al een unieke positie bij dit beroepsonderwijs, niet alleen in Nederland maar ook in de wereld. Alleen al de HES naar eigen zeggen heeft veertig procent van alle HBO-studenten in Nederland op het gebied van transport en logistiek. De Hogeschool Rotterdam & Omstreken biedt alle nautische opleidingen.

Met het samenbrengen van de opleidingen op een plaats willen de vier instellingen bijdragen aan de 'ontschotting' of 'verticalisering' van het onderwijs op transportgebied. Het ministerie van Onderwijs staat daar positief tegenover, aldus directeur R. van der Molen van de stichting Kennisinfrastratuur. Het havenbedrijfsleven, dat in ruime mate bijdraagt aan de financiering, steunt het project ten volle, aldus H. Welters, directeur van de SVZ.

De bouw van de 'onderwijskathedraal' voor 1.500 MBO- en 1.000 tot 1.200 HBO-studenten moet volgens directeur Hietbriek van het Scheepvaart & en Transport College uiteindelijk leiden tot een European Transport Academy.