Raad Amsterdam gispt burgemeester

AMSTERDAM, 27 JAN. Leden van de Amsterdamse gemeenteraad hebben stevige kritiek geuit op het voorzitterschap van burgemeester Patijn. Volgens fractieleiders van D66, CDA, SP en De Groenen is Patijn tijdens raadsvergaderingen te vaak verdiept in stukken en “schrikt hij pas wakker als het rumoerig wordt”, zegt Arda (D66).

Aanleiding van de kritiek van de fractievoorzitters is een chaotisch verlopen raadsdebat van vorige week over het verwijderen van illegale woonboten. Toen de gemoederen erg hoog opliepen, wierp Patijn zijn ambtsketting van zich af en verliet de raad. Voorafgaand aan de raadsvergadering was er een afscheidsreceptie geweest van een raadslid. Vertrekkend D66-wethouder E. Bakker, die tijdens de vergadering het meeste lawaai had gemaakt, had bij die gelegenheid drie glazen bier gedronken. In een interview met de burgemeester op de lokale zender AT5 werd een verband gelegd tussen de uitkomst van het debat en het drankgebruik van Bakker.

Die suggestie is bij verschillende fractieleiders in het verkeerde keelgat geschoten. Fractieleider Houterman (VVD): “Dat het debat zo tumultueus verliep heeft niet met het drankgebruik van Ernst Bakker te maken”. Volgens was de reden dat “Patijn de interrumpties veel te lang liet duren”. En Arda van D66 zegt: “Geloof me, Bakker is van drie glaasjes bier niet dronken”.

In een vertrouwelijke brief aan de fractievoorzitters nam burgemeester Patijn gisteren afstand van de suggestie dat het debat en de uitkomst ervan zijn beïnvloed door de afscheidsreceptie. “Ik wil u hierbij laten weten dat ik - antwoordend op de suggestieve vragen van de verslaggever, nadat hij mij eerst in algemene termen had ondervraagd over drankmisbruik - mijn best heb gedaan de gedane suggestie te verwerpen. Als ik daar onvoldoende in geslaagd ben, betreur ik dat.” De PvdA wilde niet ingaan op de kwestie rond partijgenoot Patijn.