Nederlaag Servische 'haviken'

ROTTERDAM, 27 JAN. De Bosnisch-Servische 'haviken' hebben gisteren formeel de controle over de politie overgedragen aan de nieuwe, gematigde minister van Binnenlandse Zaken, Milovan StankoviEÉc. De aanhang van ex-president KaradEÉc verzette zich vorige week met hand en tand tegen de nieuwe regering van premier Dodik.

Dit weekeinde dreigden de haviken een eigen parlement bijeen te roepen. Ze lasten die parlementssessie af nadat de Joegoslavische president Slobodan MiloviEÉc ondubbelzinnig de kant van Dodik koos. Donderdag werd Dodiks regeringsdelegatie in Belgrado ontvangen door MiloviEÉc, diens premier KontiEÉc en de Servische premier MarjanoviEÉc. Persbureau Tanjug, de spreekbuis van MiloviEÉc, typeerde de controversiële nieuwe minister van Binnenlandse Zaken daarbij als “de zeer populaire en prominente leider van de verdediging van berg Ozren”.

StankoviEÉc, die een half jaar geleden nog gevangen werd gezet door de haviken, nam gisteren het ministerie van Binnenlandse Zaken over van zijn voorganger Kijac. De weigering van Kijac om af te treden leidde een half jaar geleden tot een breuk tussen president PlavEÉc en de haviken. Vanuit Binnenlandse Zaken werden tot dusverre de bedrijven Centrex en Selekt-Impex geleid, die tal van handelsmonopolies beheersen. StankoviEÉc verklaarde niet uit te zijn op wraak, maar “alle politiemensen te vervangen die zich hun post niet waardig hebben betoond”. Het aantal agenten wil hij van 13.000 tot 8.500 terugbrengen. De nieuwe regering maakte gisteren ook bekend de directeuren van een twaalftal staatsbedrijven te ontslaan.

Gisteren sloot president PlavEÉc een overeenkomst met de Wereldbank voor een wederopbouwkrediet van 34 miljoen gulden. De komende tijd zal de Servische Republiek van de Wereldbank 130 miljoen gulden ontvangen. De EU maakte gisteren in Brussel bekend 13 miljoen gulden aan Dodiks regering over te maken. De Nederlandse regering steunt Dodik met 1,5 miljoen gulden. Tot dusverre bleef de Servische Republiek vrijwel verstoken van hulpgeld omdat de haviken uitvoering van het Dayton-akkoord frustreerden. Dodik wil Dayton wel uitvoeren.