Melkert: minder loon 'incident of een fout'

DEN HAAG, 27 JAN. Lagere nettolonen op het loonstrookje van januari zijn eenmalige incidenten of het resultaat van fouten bij uitkeringsinstanties. Dit verklaarde minister Melkert (Sociale Zaken) gisteren. Melkert: “Het kabinet houdt zich aan de belofte dat de koopkracht dit jaar voor iedereen zal stijgen.”

Melkert had een persconferentie belegd om de onrust te temperen die onder meer naar aanleiding van krantenberichten was ontstaan over de nettolonen. Volgens die berichten vallen de nettolonen van januari 1998 ten gevolge van wettelijke maatregelen lager uit dan die van december '97.

Ook ouderenorganisaties en de Tweede-Kamerfracties van CDA en Senioren 2000 meenden dat de uitkeringen voor de oude dag dit jaar zijn verlaagd, ondanks de uitdrukkelijke toezegging dat de koopkracht van AOW'ers zonder of met een klein aanvullend pensioen dit jaar met tussen de 1,25 en 4 procent zou stijgen.

Volgens Melkert zijn veel van deze ouderen het slachtoffer geworden van fouten die gemaakt zijn bij de instantie die de AOW en de Algemene Nabestaandenwet uitvoert, de Sociale Verzekeringsbank.

Vijftigduizend gedupeerden zullen uiterlijk 2 februari een nabetaling ontvangen die kan oplopen tot enkele tientallen guldens.

Ook kan bij mensen met twee inkomens, bijvoorbeeld AOW en een aanvullend pensioen, één van beide fors lager uitvallen omdat de belastingvrije som geheel verrekend wordt met het tweede inkomen. Als deze lonen niet gelijktijdig binnenkomen is het nettoinkomen tijdelijk lager.

Ook de uitvoeringsinstantie voor ambtenaren en onderwijzend personeel, de USZO, heeft tot irritatie van de bewindsman fouten gemaakt bij de verstrekking van de tienduizenden WAO-uitkeringen. De WAO-uitkering is dit jaar met 1,75 procent verhoogd en de WAO'ers die bij de USZO zitten krijgen deze verhoging met terugwerkende kracht per 1 april.

De minister probeerde gisteren uit te leggen dat koopkracht niet hetzelfde is als nettoloon. De beloofde koopkrachtverbetering zal in de loop van het jaar te merken zijn aan zaken als lagere lokale lasten en een iets hogere kinderbijslag.

Melkert zei zich de verwarring over het loonstrookje van januari wel te kunnen voorstellen. “De wijzigingen in belastingen en premies zijn dit jaar wel uitzonderlijk complex. Dat is ons niet in de koude kleren gaan zitten.”

De Kamer, die om de uitleg van Melkert had gevraagd, zal donderdag een debat houden over de koopkrachtontwikkeling dit jaar.