MANAGEMENT TODAY

De meeste Britse ondernemingen zijn het er wel over eens dat een onvolmaakte Europese markt beter is dan geen, maar ze blijven twijfelen. Ruim een derde van het Britse bedrijfsleven vindt dat de eenwording de kosten verhoogd heeft, hoewel verlaging de bedoeling was. Dat blijkt uit een onderzoek van de Confederatie van Britse Kamer van Koophandels.

Daar komt bij, schrijft Management Today, dat de werknemers minder mobiel zijn geworden sinds ze zich vrij in Europa mogen bewegen. Onderzoek van de Europese Commissie wijst uit dat de arbeidsmobiliteit in de Europese Unie sinds de jaren zeventig is gedaald en dat meer dan 80 procent van de Duitse en Franse werknemers niet van plan is om ooit werk te zoeken in een ander Europees land. Daar komt bij dat de lidstaten elkaars onderwijs- en beroepskwalificaties niet erkennen.

Het blad merkt op dat de resultaten niet kunnen worden afgedaan als de zoveelste vorm van Britse Euroscepsis.

Want uit recent onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de eenwording eveneens weinig enthousiasme wekt bij het bedrijfsleven in andere lidstaten. Slechts 17 procent van het Nederlandse en 20 procent van de Franse ondernemingen menen dat de Europese wetgeving in hun voordeel is. Het blad constateert dat subsidiëring van het bedrijfsleven door de nationale overheid nog steeds veel voorkomt behalve in Groot-Brittannië.

De beperkte werking van concurrentie op Europees niveau komt het duidelijkst tot uiting in de sector publieke werken. Deze bestaat uit een achtste deel van het Bruto Binnenlands Produkt in Europa.

Meer dan 90 procent van deze omvangrijke sector blijft bestemd voor het bedrijfsleven van het land waar de opdrachten zich voordoen, ondanks de inspanningen van de Europese Commissie.

Een andere oorzaak voor het gebrek aan vertrouwen in de Europese eenwording bij het Britse bedrijfsleven is dat veel lidstaten hun nationale wetgeving ondanks de Europese regelgeving nog steeds gebruiken om handelsbarrières op te werpen, zo blijkt uit het Britse onderzoek.

Het Britse maandblad Management Today is een uitgave van Management Publications Ltd, 174 Hammersmith Road, Londen W6 7 JP http://www,bestfactories,haynet.com.