LiteRom

In 'Bibliotheek terug van de cd-rom naar het papier' (NRC Handelsblad, 22 januari), vindt dr. Frank Berndsen, als docent moderne Nederlandse letterkunde verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, het 'een ramp' als de knipselmappen in de faculteitsbibliotheek niet goed zouden zijn bijgewerkt.

Dat is het, gelukkig voor hem en zijn studenten, helemaal niet. Nog veel meer dan de 51.000 recensies die de op rechterlijk bevel teruggestuurde LiteRom bevat, zijn in het Letterkundig Museum te raadplegen of aldaar in kopie te bestellen, zoals VWO- en Havo-leerlingen heel goed weten. Scholieren, studenten en docenten in het hele land behoeven dus niet de dupe te worden van de bibliothecaire terugzending van de cd-rom met boekrecensies en het weggooien van de knipselmappen. In het Letterkundig Museum vinden ze een collectie die achtmaal zo omvangrijk is.

    • Anton Korteweg
    • Directeur Letterkundig Museum