KNVB neemt meer tijd voor clubcard

ZEIST, 27 JAN. Henk Kesler, de nieuwe voorzitter van het bestuur betaald voetbal, verwacht “veel begrip” te ontmoeten bij politiek Den Haag over het besluit van de clubs om de Persoonsgebonden Club Card (PCC) niet per 1 augustus in te voeren voor alle eredivisieclubs. Dat was wel afgesproken met de overheid, als wapen in de strijd tegen het voetbalvandalisme.

Gisteravond besloot de Algemene Vergadering Betaald Voetbal om voorlopig alleen de experimenten uit te breiden. De resultaten van die 'pilots' bij negen clubs zullen bepalen of de veiligheidskaart met kleurenpasfoto definitief verplicht wordt gesteld voor de supporters van alle 36 clubs in het betaalde voetbal. “Of dat er naar andere oplossingen wordt gezocht om het vandalisme te bestrijden”, aldus Kesler. In totaal gaat het om ongeveer 5,5 miljoen mensen die regelmatig de stadions bezoeken.

Het zogeheten Masterplan voor de invoering van de clubcard blijkt, zoals tegenstander Gaston Sporre (FC Zwolle) het gisteravond omschreef, nog “een brug te ver”. De Stichting Cotass, die de huidige servicekaart ook exploiteert, heeft in dit lijvige boekwerk een gefaseerde invoering van de clubcard alvast in kaart gebracht. Binnen twee jaar zou de nieuwe clubcard ondanks de talrijke onvolkomenheden volledig zijn ingevoerd. Maar het zijn juist de hiaten in de regeling die Kesler, Van Praag (bestuurslid veiligheidszaken) en Van Eijden (directeur KNVB) morgen tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zullen aanvoeren als argument om voorlopig een pas op de plaats te maken. Weliswaar gebeurt dat pas na aandringen van het 'voetbalparlement'.

Bovendien vraagt de KNVB de overheid als voorwaarde voor de invoering van de clubcard om enkele tegenprestaties. Zoals in financieel opzicht. Het zou volgens Kesler “plezierig” zijn als 'Den Haag' een incidentele subsidie verstrekt aan clubs die de noodzakelijke apparatuur voor de automatische toegangscontrole niet uit eigen middelen kunnen bekostigen. Bovendien vindt het bestuur dat de politie en de burgemeesters een bijdrage moeten leveren om het aantal risicowedstrijden terug te dringen. Van Praag: “Dit seizoen bestaan er 98 knelpunten rondom wedstrijden, voor volgend jaar zijn er nu al 145. Zo kunnen wij geen competitie meer organiseren.”

De opstelling van de KNVB botst met de plannen van Terpstra. De staatsscretaris van VWS heeft de voetbalbond op 19 januari schriftelijk laten weten dat er geen sprake mag zijn van een gefaseerde invoering van de clubcard bij een beperkt aantal clubs, zoals Cotass voorstelt. Per 1 augustus moeten volgens Terpstra zoveel mogelijk BVO's, met een minimum van negen, de nieuwe clubcard invoeren.

Intussen zou Terpstra na een onderhoud met een delegatie van de KNVB en Cotass haar mening hebben aangepast. Kesler: “Die brief is achterhaald. Zij ziet nu ook in dat er nog een groot aantal mankementen kleeft aan de persoonsgebonden clubcard. Er wordt wel gauw gezegd: 'De politiek wil dit'. Maar het moet wel uitvoerbaar zijn. De clubs hebben in de vergadering een aantal voorwaarden gesteld en daar hebben ze recht op.”

Nog voor de vergadering ontving de bond gisteren een brief van de Raad van Hoofdcommissarissen. Hierin wijst commissaris C.K. Bakker op het preventieve effect van de persoonsgebonden clubcard. Bovendien voorspelt hij dat “stadionverboden op de lange termijn alleen effectief zijn als wordt voorzien in een adequate toegangscontrole”.

De persoonsgebonden clubcard geeft de bezitter recht op één toegangskaart per wedstrijd. Het entreebewijs is op vertoon van het plastic pasje verkrijgbaar bij de servicepunten. Als een fan een stadionverbod heeft, zal hij bij die verkooppunten bot vangen. De supporter dient in het stadion ook zijn clubcard op zak te hebben. De enige andere manier om toegang te krijgen tot een stadion is met een persoonsgebonden seizoensclubcard (PSCC).

Bij de stadionpoorten zullen met behulp van scanners echter alleen de toegangskaarten en de seizoensclubcard worden gecontroleerd. Cotass geeft toe dat het onuitvoerbaar is om van alle supporters ook de clubcard te controleren. Dat gebeurt steekproefsgewijs. Bij Feyenoord-Kosice werd getracht om bij 20.000 supporters zowel de clubcard als het toegangsbewijs te controleren. Dat leidde bijna tot verstoring van de openbare orde.

In de evaluatie van de experimenten concludeert de KNVB: “Als er slechts steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd - en dat weten supporters al gauw - is het maar de vraag wat hiervan nog de preventieve werking is.” Bovendien betwijfelen de schrijvers van het rapport of een kleine pasfoto goed te controleren is.

Aan de clubcard zitten dus nog veel haken en ogen. FC Zwolle-voorzitter Sporre heeft het allemaal zien aankomen. “Ik ben een gelukkig mens. Ik heb mijn standpunt niet hoeven bij te stellen. Het veiligheidsaspect van deze clubcard biedt de clubs momenteel geen enkele houvast. We maken een handreiking naar Den Haag onder voorwaarden. Maar de clubs hebben de rijen in elk geval gesloten gehouden.”