Indonesië bevriest schuldbetalingen

JAKARTA, 27 JAN. Indonesische bedrijven met buitenlandse schulden hebben van de Indonesische regering de mogelijkheid gekregen betalingen tijdelijk op te schorten. Verder staat de overheid voortaan garant voor deposito's en spaartegoeden in lokale banken.

Deze maatregelen zijn onderdeel van een uitgebreid pakket dat vanochtend werd bekendgemaakt en dat is bedoeld om het vertrouwen in de economie van Indonesie te herstellen. Door bedrijven de mogelijkheid van uitstel van betaling te geven hoopt de regering een oplossing te vinden voor de buitenlandse schulden van het Indonesische bedrijfsleven, die worden geschat op 65 miljard dollar.

De staatsgarantie op deposito's en spaargelden moet een halt toeroepen aan de algemene neiging om geld onder te brengen bij buitenlandse banken. Veel Indonesiërs vrezen dat zij hun geld kwijt zijn, wanneer Indonesische banken failliet zouden gaan.

Een speciale adviseur van de Indonesische president Soeharto, oud-minister Radius Prawiro, zei vanmorgen dat er door de bevriezing van terugbetaling van leningen tijd komt “om crediteuren en debiteuren tot overeenstemming te laten komen” over een schuldsanering. Met het uitstel van betaling, zo wordt gedacht, hoopt de Indonesische regering buitenlandse markten het vertrouwen te geven dat Indonesische bedrijven voorlopig kunnen blijven voortbestaan, ondanks hun schuldenlast. De roepia reageerde vanochtend met een lichte koersverbetering op de nieuwste overheidsmaatregelen.

De maatregel betekent volgens sommige analisten een moratorium op het terugbetalen van schulden. Anderen menen dat er in feite al sprake was van een moratorium omdat veel Indonesische bedrijven allang niet meer in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Volgens advocaat Theodoor Bakker van een aan Loeff Claeys Verbeke verbonden kantoor in Jakarta, betekent de maatregel “veel eerder een richtlijn dan een wettelijk moratorium, want het staat debiteuren vrij om wel te betalen. Bijvoorbeeld door de afwezigheid van een behoorlijk functionerend faillissements- of surseancesysteem in dit land, kunnen Indonesische bedrijven zeer moeilijk gedwongen worden hun schulden te betalen. Ik denk dat dit een hele goede eerste stap is.”

    • Frank Vermeulen