Eurostat: boekwinst niet meetellen bij begrotingstekort; Goud-transactie Italië afgekeurd

DEN HAAG, 27 JAN. Italië mag een boekwinst op een goudtransactie tussen het ministerie van Financiën en de Banca d'Italia niet meetellen bij de reductie van zijn begrotingstekort. Dit heeft het statistische bureau van de Europese Unie, Eurostat, vanmiddag geoordeeld.

Het schrappen van de bijtelling zal het Italiaanse begrotingstekort over 1997 met 0,175 procentpunt verhogen. De Italiaanse regering ging in zijn prognoses tot nu toe uit van een gerealiseerd tekort van 2,7 procent. Per saldo blijft het uiteindelijke tekort, met een kleine 2,9 procent, daarmee toch onder drie procent. Een tekort van maximaal drie procent over 1997 is een van de belangrijkste toetredingscriteria voor de Economische en Monetaire Unie. De transactie behelsde de teruggave van 540 ton goud, dat al twintig jaar bij het Italiaanse ministerie van Financiën lag, aan de Italiaanse centrale bank. Over de boekwinst op dat goud, dat in de tussentijd fors in waarde was gestegen, werd belasting geheven.

Minister Zalm (Financiën) zei gisteren in een antwoord op Kamervragen van het kamerlid Hoogervorst (VVD) al dat de Italiaanse goud-transactie “geen duurzame bijdrage levert aan de terugdringing van het het EMU-tekort”. Hij wilde zich gisteren tijdens een bijeenkomst over de Economische en Monetaire Unie (EMU) in Utrecht niet uitlaten over de kansen van andere landen op toetreding tot de EMU, zoals Italië.

Over de Nederlandse staatshuishouding zei Zalm dat de staatsschuld dit jaar onder de 70 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp) zal uitkomen. In de Miljoenennota 1998 werd voor dit jaar nog een staatsschuld van 70,4 procent verwacht; vorig jaar bedroeg de schuld nog 72,7 procent. In de afgelopen kabinetsperiode (1994-1998) is de schuldquote gedaald van 77,9 naar onder de 70 procent, zo rekende Zalm zijn gehoor voor. De VVD-bewindsman wees erop dat Nederland aan de EMU-normen voldoet.

Voor toetreding tot de EMU moeten de landen van de Europese Unie aan een aantal financiële criteria voldoen. Het begrotingstekort van de overheid en de staatsschuld mogen niet meer zijn dan respectievelijk 3 en 60 procent van het bruto binnenlands produkt.