Duitse rk-kerk stopt met verstrekken van 'abortuscertificaat'

BONN, 27 JAN. De katholieke kerk in Duitsland zal in de toekomst geen certificaten voor abortus meer verlenen. Daarmee geven de katholieken gehoor aan een verzoek van de paus om de 'steun' aan abortuspraktijken te staken.

Wel willen de kerken onderzoeken of ze de adviespraktijken voor vrouwen, die twijfelen over een abortus, “op de een of andere manier” kunnen voortzetten. Dit heeft bisschop Karl Lehmann vanmorgen verklaard tijdens een persconferentie in Mainz.

De bisschoppen kwamen in spoedberaad bijeen over een brief van de paus, waarin hij de Duitse kerk oproept de medewerking aan de huidige abortuspraktijk te staken. Volgens de Duitse wet moet een vrouw die een abortus overweegt haar besluit bespreken met een van de 1.685 consultatiebureaus, waarvan een kwart katholiek is.

Pas als zo'n adviesinstelling een certificaat uitschrijft, is het plegen van een abortus tijdens de eerste drie maanden niet strafbaar in Duitsland.

De abortuswetgeving, die dit voorschrijft, stamt uit 1995 en heeft destijds veel stof doen opwaaien. Politici werden het toen eens over een compromis tussen de liberale Oost-Duitse abortuswet, waarbij iedereen gemakkelijk een abortus kon laten plegen en de strenge West-Duitse regeling, die abortus verbood.

Binnen de kerk zelf is sinds de aankondiging van de brief van het Vaticaan een hevige discussie losgebarsten. De aartsbisschop van Fulda, Johannes Dyba, noemde het afgeven van certificaten “een vrijbrief om te doden”. Tal van pastoors en kapelaans in Beieren, het katholieke hart van Duitsland, weigeren al langer abortusattesten te verstrekken.

Het besluit van de bisschoppenconferentie verraste menigeen vandaag, omdat bisschop Lehmann als een liberale katholiek wordt beschouwd, overigens net als de bondskanselier Helmut Kohl.

Tal van politici hebben deze week de katholieke kerk opgeroepen de huidige praktijk niet te staken. Een pastoor in Beuel, die zich steeds voor de rol van de katholieke kerk hard heeft gemaakt, zei “begrip te kunnen opbrengen” voor het standpunt van de paus. “Ik hoop niet dat het nu tot een revolte tegen Rome komt.”