Correcties & Aanvullingen

In de kop bij het artikel 'Stijging aantal bèta-studenten bij universiteit' (maandag, pagina 6) staat ten onrechte dat het hier gaat om een toename van vier procent. Dat percentage slaat op de stijging van het totaal aantal eerstejaarsstudenten. Het aantal bèta-studenten is met zeven procent gestegen, zoals uit de tekst ook blijkt.