Assistent-in-opleiding keert in Leiden terug

LEIDEN, 27 JAN. De Rijksuniversiteit Leiden schaft het beurzenstelsel voor academici die willen promoveren af en voert opnieuw de assistent-in-opleiding (aio) in.

Reden is het tegenvallend aantal promovendi dat binnen vijf jaar zijn proefschrift af heeft en het geringe aantal getalenteerde academici dat wil promoveren met een beurs in plaats van als aio.

Voor een aanstelling als aio, moet de academicus wel voldoen aan enkele voorwaarden, volgens de nieuwe plannen. Hij moet binnen vier jaar promoveren. Daartoe moet hij een “duidelijk” onderzoeksplan opstellen, dat volgens ervaren onderzoekers binnen vier jaar voltooid kan worden en dat aansluit bij facultaire onderzoeksprogramma's.

De aio krijgt in die eerste periode, die hooguit een jaar mag duren, een beurs. Pas als het onderzoeksplan is goedgekeurd, neemt de universiteit de aio in dienst. De aio krijgt ook intensievere begeleiding dan de zogeheten beurs-promovendi nu krijgen.

Van de promovendi die tussen 1986 en 1993 begonnen aan hun promotieonderzoek, rondt slechts eenderde dat onderzoek af binnen vijf jaar, ook op andere universiteiten. Uiteindelijk promoveert ongeveer 75 procent van de promovendi, de meesten binnen zeven jaar. Volgens Leiden moet dit “promotierendement omhoog”. Dat kan volgens de universiteit door geld te steken in aio's.