Actieplan EU tegen komst van Koerden

BRUSSEL, 27 JAN. De Europese Unie gaat maatregelen treffen om de immigratie van Koerdische vluchtelingen uit Irak en Turkije tegen te gaan. Daartoe keurden de ministers van Buitenlandse Zaken gisteren een actieplan goed.

Vooral Duitsland en Nederland, waar de grootste aantallen Koerden naar toe kwamen, hadden op een gezamenlijke aanpak aangedrongen.

Het actieplan van 46 punten voorziet onder meer in versterkte politiesamenwerking via het politiële instituut Europol, uitwisseling van functionarissen tussen de EU-lidstaten en betrokken derde landen en nauwe samenwerking met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en de Turkse regering, aangezien de meeste Koerden van of via Turkije komen. Ook is afgesproken werk te maken van doeltreffende grenscontroles en nauwer samen te werken op het gebied van visa-uitgifte. Voorts is afgesproken alle informatie samen te brengen (en te analyseren) over de rol van de georganiseerde misdaad, bijvoorbeeld bij het maken van valse documenten.

De Duitse minister Kinkel (Buitenlandse Zaken) rekende voor dat vorig jaar ruim 30.000 Koerden naar zijn land kwamen, van wie de helft afkomstig uit Irak. Turkse Koerden die naar Duitsland komen, zijn volgens Kinkel vooral afkomstig uit Istanbul en Ankara. Kinkel drong nog eens aan op een eerlijke verdeling van de kosten van vluchtelingen over de EU-lidstaten, een oude Duitse wens waarvoor weinig steun bestaat.

Volgens minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) was het “een wonder” dat de vijftien EU-lidstaten zo snel overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingenstroom uit Irak en Turkije. Hij verwacht dat de aangekondigde maatregelen de komst van Koerden zullen beperken en mensensmokkelaars zullen afschrikken.

Sinds midden vorig jaar trok een groeiend aantal Koerden naar Europa. Ze reisden vooral uit of door Turkije en dan over land of zee via Griekenland of Italië naar andere EU-lidstaten. Honderden Koerdische bootvluchtelingen trokken rond Kerstmis vorig jaar naar Italië, dat het verwijt kreeg de grenzen onvoldoende te controleren. Volgens het gisteren goedgekeurde actieplan kwamen sinds juli 1997 drieduizend bootvluchtelingen via Italië de EU binnen.

Afgesproken is gisteren om de achterliggende redenen voor de toestroom te onderzoeken. De EU-lidstaten onderstrepen dat bij het zoeken naar een oplossing van de stroom immigranten humanitaire overwegingen niet over het hoofd mogen worden gezien. De EU-ministers van Justitie zullen zich later deze week over het actieplan buigen. Op 30 maart maken de ministers van Buitenlandse Zaken een eerste evaluatie van de toepassing van het actieplan.