Zwitserland stemt in met zwaardere vrachtwagens EU

BRUSSEL, 26 JAN. Europees commissaris Kinnock en de Zwitserse minister van Vervoer Leuenberger hebben overeenstemming bereikt over toelating van zwaardere vrachtwagens in Zwitserland. Volgens het akkoord zal Zwitserland geleidelijk meer 40-tons vrachtwagens toelaten. In 2005 moet de situatie in het voor Europa belangrijke transitoland vergelijkbaar zijn met die in de meeste EU-lidstaten.

Op de Zwitserse wegen worden op dit ogenblik geen zwaardere vrachtwagens toegestaan dan met een eigen gewicht inclusief lading van 28 ton. Zwaardere vrachtwagens uit de Europese Unie moeten daarom voor het passeren van de Alpen omrijden via Frankrijk en Oostenrijk, of kunnen hooguit halfleeg door Zwitserland rijden. Die situatie levert het wegvervoer jaarlijks een verlies op van 350 miljoen gulden.

Europees commissaris Kinnock zei er zaterdag van overtuigd te zijn dat het na jaren moeizaam onderhandelen bereikte akkoord door de ministers van Vervoer van de EU-lidstaten zal worden aanvaard. De ministers zullen zich vermoedelijk in maart uitspreken over het compromis dat wegvervoerders een besparing van 150 miljoen gulden moet opleveren.

Volgens het akkoord zal voor 40-tons vrachtwagens die door de Zwitserse Alpen rijden gemiddeld 200 ecu (440 gulden) tol moeten worden betaald. Het is de bedoeling dat Zwitserland tot 2005 een quotering voor 40-tons vrachtwagens aanhoudt. In 2001 zullen 200.000 40-tonners door Zwitserland mogen rijden. Zwitserland heeft ook toegezegd nieuwe spoortunnels te zullen aanleggen om het railvervoer te bevorderen.

De transportorganisatie Transport en Logistiek Nederland ziet niets in het akkoord tussen de Europese Unie en Zwitserland. Het is veel te duur volgens TLN. Bovendien denkt de organisatie dat landen als Duitsland en Italië het akkoord niet zullen ondersteunen.

De nieuwe tarieven betekenen volgens de woordvoerder van TLN een tol van 1,50 gulden per kilometer. Dat betekent een enorme verhoging van de normale bedrijfskosten die ongeveer 2 gulden per kilometer bedragen. “De kans is groot dat het veel goedkoper is om toch door Oostenrijk of Frankrijk naar Italië te blijven rijden”, zegt de woordvoerder van TLN.

TLN vreest ook dat de hoge Zwitserse tarieven een ongunstig effect zullen hebben op de onderhandelingen over de tarieven voor de Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië. De organisaties in het wegvervoer noemen de tol veel hoger dan nodig is voor het onderhoud van de wegen. TLN denkt in deze zaak een stuk zwakker te staan als de landen van de Europese Unie het akkoord met Zwitserland ratificeren.

De verladersorganisatie EVO, die de Nederlandse verzenders van goederen vertegenwoordigt, is positiever over het akkoord. “We zijn tevreden dat op termijn 40-tonners worden geaccepteerd”, zegt de woordvoerder. “Maar de prijs is te hoog om de vervoersstromen werkelijk te veranderen.”