TIME

Beiden zijn absolute heersers. Beiden hangen hun geloof met onvoorwaardelijke trouw aan - afwijkingen tolereren zij niet. Beiden dragen een uniform en zelfs hun achtergrond komt overeen: katholieke opvoeding, uitstekende studenten geweest en atletisch - paus Johannnes Paulus II en Fidel Castro, aldus Time.

Zelden zal de geschiedenis twee mensen hebben voortgebracht die zoveel gemeen hebben en toch iets heel anders willen. De paus staat voor universele christelijke waarden, hoe die ook door hem worden geïnterpreteerd, Castro voor het behoud van het marxistisch-leninistisch gedachtengoed.

Als het bezoek van de paus aan Cuba iets duidelijk heeft gemaakt is het dat nogal wat Cubanen hartstochtelijker 'leve de paus' roepen dan 'leve Fidel'.

De laatste heeft de Cubaanse bevolking destijds, in 1959, weliswaar mede verlost van dictator Batista, het leven in Cuba is er ondanks de revolutionaire droom niet gemakkelijker op geworden. Waar in de overheersend christelijke wereld vrijheid heerst, is dat in het Cuba van Fidel niet het geval. De wereld zal het overlijden van de paus dan ook wel overleven, meent Time. Of dat het geval is met Cuba na het verscheiden van Castro is zeer de vraag.