THE ECONOMIST

Nog net op tijd voor The Economist om het op de cover te zetten ontvouwde zich de eerste episode van het Clinton-Lewinsky drama. Zo heeft het blad deze week toch iets van een Amerika-special, want een van de hoofdverhalen gaat over de zich langzaam wijzigende houding in de Verenigde Staten tegenover de overheid.

Het geloof in de overheid bij de burger is nog steeds uiterst laag, maar toch is er sinds 1994 sprake van een heel voorzichtige trendbreuk. Een sterke economie, overheidsfinanciën die op orde zijn, minder federale ambtenaren en de gewijzigde publieke opinie ten aanzien van sociale politiek hebben ertoe geleid dat het vertrouwen in de overheid enigszins aan het toenemen is.

The Economist signaleert dat zelfs de meest verstokte conservatieven op enkele punten toch voor overheidsinterventie pleiten. In 1996 zei president Clinton nog in zijn State of the Union dat het tijdperk van de omvangrijke overheid voorbij was. Maar volgens The Economist zijn er aanwijzingen dat hij in zijn State of the Union van morgen juist de zegeningen van de overheid zal benadrukken.