Rechterlijke organisatie

In Nederland wordt het 'openbaar ministerie' (OM) vertegenwoordigd door de procureur-generaal bij de Hoge Raad die zelf geen strafvervolging doet, en door de advocaten-generaal bij de vijf gerechtshoven die onder leiding staan van een procureur-generaal. Bij rechtbanken en kantongerechten heten de vertegenwoordigers van het OM officier van justitie.

Het OM, dat van staatswege optreedt, is belast met de handhaving van de wetten, met de vervolging van alle strafbare feiten en met de tenuitvoerlegging van de strafvonnissen. Zowel de procureurs-generaal als de officieren van justitie zijn ambtenaren en ondergeschikten van de minister van Justitie. Deze kan het OM aanwijzingen geven. De justitiële organisatie kent behalve de procureur-generaal bij de Hoge Raad, thans vier procureurs-generaal die de feitelijke leiding van het OM in handen hebben. Voorzitter van het college van procureurs-generaal als ook procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag, is mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (52). Hij is ook belast met het overleg met de minister, het internationaal overleg, de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis en met de voorlichting over het werk en het optreden van het college van procureurs-generaal. PG bij het hof te Den Bosch is mr. J.A. Blok (59). Mr. D.W. Steenhuis (54) is PG bij het hof te Leeuwarden en waarnemend PG bij het hof te Arnhem. PG bij het hof te Amsterdam is mr. C.R.L.R.M. Ficq (58). Hij is de opvolger van mr. R.J.C. van Randwijck, die vorig jaar door Sorgdrager uit zijn functie werd ontheven.