Ouwerkerk krijgt steun bestuurders

GRONINGEN, 26 JAN. Burgemeester H. Ouwerkerk en hoofdofficier R. Daverschot van Groningen krijgen steun van commissaris van de koningin Alders, procureur-generaal Blok en het Groningse regionaal college van burgemeesters.

Dat bleek vanmorgen bij een vergadering van het regionaal college van burgemeesters over een plan van aanpak voor de regiopolitie Groningen. Na de rellen in de Oosterparkwijk en het kritische rapport-Bakkenist over het functioneren van politie en justitie in Groningen hadden de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) om dit plan gevraagd. Ouwerkerk zegt nu “goede hoop” te hebben dat de beide 'politieministers' het vertrouwen in hem zullen uitspreken.

Ook de VVD in Groningen, die de doorslaggevende stem in de gemeenteraad heeft over het aanblijven van Ouwerkerk, zal het plan van aanpak in haar overwegingen meenemen. “Ik zit nu in de wachtkamer. Het voorbereidende werk is gedaan”, aldus Ouwerkerk.

Volgens het plan van aanpak zal de driehoek (burgemeester, hoofdofficier en korpschef) zich intensiever met het Groningse politiekorps gaan bemoeien en de regie op zich nemen bij overleg en besluitvorming. De positie van de korpschef wordt ook versterkt.

Korpschef Brand, die de afgetreden korpschef Veenstra is opgevolgd, zei na afloop dat hij verwacht dat besluiten in goed overleg worden genomen. “De sfeer in de driehoek is goed. Ik zal op alle punten proberen mijn gezag waar te maken”, aldus Brand. Volgens het rapport-Bakkenist waren de verhoudingen in de driehoek van Groningen slecht.

Uit het huidige bestand van 1.350 agenten wil de driehoek honderd buurtagenten aanstellen om de afstand tussen burger en politie te verkleinen. Hierop vooruitlopend worden op korte termijn vier agenten in de Oosterparkwijk gestationeerd.

De 25 burgemeesters in de provincie Groningen beklemtoonden vanochtend dat het geen kommer en kwel is met de politie in Groningen. Door het rapport-Bakkenist en de Oosterparkrellen “zijn wij in een bizarre en betreurenswaardige situatie terechtgekomen”, aldus burgemeester L. Klaassen van Zuidhorn.