Nederlandse economie

De groei van de Nederlandse economie is, met enige vertraging, gevolgd door een toename van de werkgelegenheid. De werkloosheid neemt met recordsnelheid af. Sommige branches merken een groeiend tekort aan adequaat geschoold personeel.

De informatiseringsbranche is hiervan al geruime tijd een duidelijk voorbeeld. Extra bonussen, lease-auto's, vakantiereisjes; alle middelen worden ingezet om de gunst van de werknemer in spe te winnen. Bij sommige bedrijven krijgen werknemers zelfs een premie als ze een nieuwe collega aantrekken en worden VUT'ers en gepensioneerden teruggehaald.

Toch is de 'IT-branche' niet de sector met het meest nijpende personeelsprobleem, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De werkgevers in de transportmiddelenindustrie geven aan dat ze elke vacature als 'moeilijk vervulbaar' beschouwen.

De schaarste in menig branche betreft niet alleen banen waarvoor een hogere (technische) opleiding is vereist. Werkgevers staan ook steeds meer te springen om mensen met een lagere scholing, zoals vakopleidingen voor de bouw.

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt zal elke bedrijfstak de komende vier jaar kennismaken met krapte in het arbeidsaanbod.