Klonen

Genetische modificatie is het inbrengen van één of enkele genen in het erfelijk materiaal van een dier of een plant. Het genetisch gemanipuleerde organisme, ook wel transgeen organisme genoemd, krijgt hiermee een aantal nieuwe eigenschappen.

Bij planten gaat het bijvoorbeeld om genen die bescherming geven tegen herbiciden, ziekteverwekkers, droogte of hoge zoutconcentraties. Of genen die de plant aanzetten tot de productie van plastics of vaccins. Bij dieren gaat het bijvoorbeeld om genen die de groei bevorderen, of genen die zorgen voor de productie van geneesmiddelen.

Klonen is multipliceren, het maken van genetisch identieke kopieën. Hierbij wordt het totale erfelijk materiaal gekopieerd (voor de mens zijn dat ongeveer 3 miljard 'baseparen' waarop naar schatting tachtigduizend genen liggen).