Geen vergunning voor zendmasten Radio Kootwijk

APELDOORN, 26 JAN. Koninklijke PTT Nederland (KPN) krijgt geen milieuvergunning voor de bouw van vier zendmasten bij Radio Kootwijk. De gemeente Apeldoorn weigert de benodigde vergunning af te geven, omdat de masten het landschapsbeeld te veel zouden verstoren, gevaren opleveren voor de volksgezondheid en een “niet-acceptabele hoeveelheid storingen” bij elektrische apparaten veroorzaken. KPN wil de vier masten, met een hoogte van 320 meter elk, bouwen voor de commerciële zender Delta Radio.