Drs. P. Bouw

Drs. P. Bouw, oud-topman van de KLM, is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente. Bouw was tot vorig jaar president-directeur van de KLM. Hij gaat zich op de universiteit bezighouden met strategische allianties. Onder leiding van Bouw kwam de alliantie tussen KLM en Northwest Airlines tot stand.