China wil praten met Taiwan

PEKING/TAIPEI, 26 JAN. China lijkt ernst te maken met zijn voornemen politieke onderhandelingen te openen met Taiwan zonder voorwaarden vooraf te stellen. Een woordvoerder in Peking zei vanochtend dat Taiwan de regering van communistisch China in Peking niet hoeft te erkennen als de centrale regering van één China om politieke toenadering mogelijk te maken. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie.

Een regeringswoorvoerder in Taipei verklaarde vanochtend dat Taiwan “bereid is” gesprekken met China te hervatten. Maar hij onderstreepte dat zoiets alleen mogelijk is indien China zijn voorwaarden vooraf echt laten vallen, en dat toekomstige onderhandelingen moeten plaatshebben via bestaande kanalen. De informele gesprekken werden in 1995 door Peking afgebroken na een reis van de Taiwanese president Lee Teng-hui naar de Verenigde Staten. (Reuters)