Aziatische fondsen ABN Amro krimpen

AMSTERDAM, 26 JAN. Beleg- gingsfondsen van ABN Amro die zich op het Verre Oosten toeleggen hebben in het afgelopen jaar een kwart van hun kapitaal zien wegstromen. Het belegd vermogen van het Asian Tigers Fund daalde in één jaar zelfs met 40 procent tot 900 miljoen gulden. Bij het Far East Fund liep het vermogen met een kwart terug tot 210 miljoen gulden.

Dit heeft ABN Amro Asset Management vanochtend bekendgemaakt. Volgens directeur J. Fieret hebben de op Azië gerichte fondsen het ergste achter de rug. “Ik denk dat er nu buitengewoon goede mogelijkheden zijn. Je ziet nu al een vlucht naar kwaliteit. Mensen in Indonesië staan in de rij om hun geld bij ons te brengen.”

Het aantal uitstaande aandelen zal volgens Fieret niet verder afnemen. “De belegger in de Aziatische fondsen heeft heel wat schokken te verwerken gehad en die zal er nu niet meer zo makkelijk uitstappen.”

De drie op Azië gerichte fondsen van ABN Amro zagen het belegd vermogen met 500 miljoen gulden teruglopen tot 1,8 miljard. Toch opereerden deze fondsen vorig jaar beter dan het gemiddelde beleggingsresultaat in het Verre Oosten. Wel nam het aantal aandelen in deze fondsen, door vertrekkende beleggers, met een kwart af.

Wereldwijd is het effect van de Azië-crisis op het vermogen van ABN Amro Asset management 'beperkt gebleven'. Volgens de bank is in het vierde kwartaal, toen de Aziatische beurzen forse verliezen noteerden, het beheerd vermogen vrijwel niet veranderd. In de eerste drie kwartalen kon juist volop geprofiteerd worden van de heersende beurseuforie. ABN Amro zag het beheerd vermogen in 1997 met 30 procent toenemen tot 155 miljard gulden.

Die stijging is onder meer het gevolg van het door pensioenfondsen 'gedelegeerd' geld. Met name kleinere fondsen laten grote banken hun fondsen beheren. Voor ABN Amro steeg dit uitbestede vermogen in Nederland met 22 procent tot 28 miljard gulden. Het eigen pensioenfonds van ABN Amro vormt hiervan 8,6 miljard. Particulieren belegden ruim een derde meer via ABN Asset Management waardoor het totaal in dit segment op 7,1 miljard gulden kwam.

Het vermogen van de beleggingsfondsen van ABN Amro in Nederland en Luxemburg steeg met 36 procent tot 33 miljard gulden. De stijging van 8,8 miljard was voor 3,4 miljard het gevolg van koersstijgingen. Het wereldwijd actieve aandelenfonds Aandelen Beleggingspool boekte volgens ABN Amro een resultaat van 44,2 procent.

Daarmee verslaat dit (niet-genoteerde) fonds het Van Lanschot Global Equity Fund dat begin deze maand door adviesbureau Iris als het best presterende beleggingsfonds werd genoemd. Fieret wil tot een standaardisatie van de geboekte resultaten komen.