Wintzen ontvlecht belang door schenking

De 58-jarige 'ethische ondernemer' Eckart Wintzen, gaat enkele van zijn kleine privébelangen onderbrengen in een stichting of gaat ze wegschenken. Doel: zelfs de schijn van belangenver- strengeling tegengaan.

DEN HAAG, 24 JAN. Ondernemer Eckart Wintzen, oprichter van softwarehuis BSO, gaat zijn privébelangen in een aantal kleine vernieuwende bedrijfjes onderbrengen in een stichting of gaat ze wegschenken aan goede doelen. Hij doet dit om de schijn weg te nemen die is ontstaan als zou Wintzen zich schuldig maken aan belangenverstrengeling.

Wintzen, hét voorbeeld van 'ethisch ondernemer' in Nederland, blijft overigens van mening dat er helemaal geen schijn van belangenverstrengeling is. Maar hij wil met deze maatregel de discussie over zijn vermeende belangenverstrengeling graag afsluiten, zo heeft hij gisteren desgevraagd bevestigd. Wintzen liet weten het “buitengewoon te betreuren” dat zijn “privé financiën” nu in de publiciteit zijn gekomen en wil verder aan deze zaak “geen woorden vuil maken”.

Wintzen staat sinds afgelopen najaar onder kritiek omdat hij in het wereldje van loterijen-voor-goede-doelen belangen en functies combineert die niet te combineren zouden zijn. Zo is hij commissaris van Doen Participaties BV dat een deel van de opbrengst van de Nationale Postcodeloterij investeert in vernieuwende milieuvriendelijke ondernemingen, en is hij tegelijkertijd met zijn eigen bedrijf Extent aandeelhouder van enkele van de ondernemingen waar datzelfde Doen Participaties geld in steekt (zoals het zakenblad Source en de nieuwe winkelketen Nature & Decouverte).

Zowel onder concurrenten van de Postcodeloterij als onder Tweede Kamer-leden rees kritiek op Wintzen toen deze combinatie van deelnemingen afgelopen najaar in de publiciteit kwam. “Ook al doet Wintzen het uit ideële overwegingen. Het kan gewoon niet want vroeg of laat ontstaan er problemen in de sfeer van belangenconflicten”, zo zei H. Regeling destijds, vice-voorzitter van de Sufa, organisator van de Bank- en Giroloterij.

De kritiek strekte zich overigens verder uit dan alleen op de combinatie van belangen die Wintzen privé met zijn bedrijf Extent houdt en de belangen in vernieuwende bedrijfjes. Ook de combinatie van functies die Wintzen uitoefent in het loterij-wereldje (“door jaloezie bevangen”, aldus Wintzen gisteren) kwam namelijk onder kritiek te staan.

Wintzen is enerzijds commissaris van het aan de Postcodeloterij gelieerde Doen Participaties BV, maar is tevens lid van het College van Toezicht op de Kansspelen, het onafhankelijk orgaan dat er op moet toezien dat de loterijen, ook de Postcodeloterij, zich aan wet en regelgeving houden. Met andere woorden: Wintzen heeft dus als commissaris bij Doen Participaties een toezichthoudende functie bij een organisatie die in verband gebracht kan worden met één van de kansspelen (Postcodeloterij), waar diezelfde Wintzen als lid van het College van Toezicht op de Kansspelen toezicht op dient te houden.

Staatssecretaris Schmitz (Justitie) liet in november in antwoord op schriftelijke vragen van het Kamerlid Schutte (GPV) min of meer weten dat Wintzen een van zijn twee functies zou moeten opgeven. Wintzen zelf zag echter geen spoortje van belangenverstrengeling en bleef zitten.

Hij werd daarin gesteund door het College van Toezicht op de Kansspelen.

Wintzen destijds over zijn dubbelfuncties binnen de loterijwereld: “Mijn belang is, met al die petten die ik op heb, dat die bedrijven succesvol zijn, dat het hen lukt vernieuwing te brengen in de maatschappij.”

Wintzen maakte van meet af aan duidelijk dat hij aan zijn privébelangen in bedrijven als Source en Nature & Découverte zelf geen enkele cent verdiende. Sterker, dat hij er voorlopig alleen maar geld op moest toeleggen.

Nu blijkt dat Wintzen alsnog een constructie heeft gevonden om zijn critici gedeeltelijk de mond te snoeren: Hij schenkt zijn privébelangen in bedrijfjes als Source en Nature & Decouverte weg.

Sinds zijn aftreden als bestuursvoorzitter van BSO/Origin in 1995 richt Wintzen zich in hoofdzaak, en mede met het geld dat hij aan de verkoop van zijn aandelen BSO overhield, op het stimuleren van 'etisch', 'maatschappelijk verantwoord' en 'groen' ondernemen.

Met zijn bedrijfje Ex'tent, wat zoveel wil zeggen als 'Eck' z'n tent' en dat hij afgelopen zomer lanceerde, wil hij jonge bedrijven ondersteunen die naast winst ook sociaal-maatschappelijke en ecologische doelen nastreven.

Wintzen investeerde ondermeer in het Amerikaanse Pept'immune dat medicijnen tegen ziektes als Alzheimer en aids ontwikkelt, en in de ijsverkopers Ben & Jerry's Benelux, die naast ijs produceren ook allerlei maatschappelijke doelen nastreven (een speciaal fonds voor minder bedeelden, vijftien procent van de aandelen voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, etc). Wintzen ontwikkelde zich tot een lichtend voorbeeld voor een generatie vernieuwende ondernemers die het goed voorhebben met de wereld - met de natuur, het milieu, en de sociale verhoudingen.

    • Geert van Asbeck