Voyeurisme (1)

Met verbijstering en later walging trof ik het artikel 'Het ontspoorde leven van Marianne van der E.' aan in de krant van 19 januari. Ik vraag me af wat een redactie bezielt om een dergelijk artikel te schrijven en te plaatsen.

Ben je vogelvrij als je - verdacht van misdrijven - in een cel zit? Staat het een ieder vrij om in je verleden en bij de relaties te gaan snuffelen om sappige feiten op te diepen? Wie wordt gediend met dergelijke sensationele prietpraat?

Ik vind dat dit artikel riekt naar een soort voyeurisme waarmee ik niets te maken wil hebben. Bovendien vind ik het getuigen van hypocrisie om het 'onderwerp' van dit artikel met haar initialen aan te duiden. Behalve haar werkelijke achternaam kan een lezer van NRC Handelsblad toch alles over haar te weten komen?