Vier profielen

Met als belangrijkste doel een betere aansluiting op het vervolgonderwijs zullen alle scholen voor Havo en VWO in 1998 of '99 het onderwijs in de bovenbouw drastisch moeten wijzigen. Dat heet: de tweede fase wordt vernieuwd. Voortaan kan de leerling niet langer zijn vakkenpakket zelf samenstellen maar moet hij kiezen uit vier profielen: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. De leerling volgt binnen zijn profiel onderwijs in vakken behorend tot het gemeenschappelijk deel, dat zijn vakken die alle leerlingen moeten volgen, in zogeheten profielvakken en in vrij te kiezen vakken.

Voor alle bestaande vakken zijn de examenprogramma's herschreven. Sommige vakken zijn opgedeeld in kleinere en er zijn nieuwe vakken bijgekomen. Het onderwijs zal zich meer richten op het aanleren van vaardigheden; leerlingen zullen veel vaker zelfstandig werkstukken moeten maken. De school verandert in een 'studiehuis' hoopt de overheid. In het studiehuis zal de leerling veel zelfstandiger dan nu leren. Het oude stramien van iedere dag 6 tot 8 lessen van 50 minuten zal ten dele verdwijnen. Overeenkomstig het hoger en wetenschappelijk onderwijs wordt de leerstof afgemeten in studielasturen. Havo en VWO worden moeilijker vooral omdat meer geleerd moet worden.