Varkensschuren

Het artikel van dierenarts Vaarkamp (8 januari) 'Niet alle varkenshouders zijn immoreel' is op minstens één punt onnauwkeurig. Vaarkamp spreekt namelijk over de werkelijkheid van Ot en Sien die onder meer inhield dat 'ongedierte', waaronder ratten en vliegen, woonruimte werd geboden.

Waarschijnlijk doelt Vaarkamp hierbij onder meer op de bruine rat. Juist door de intensieve veehouderij (met name van varkens, maar ook pluimvee!) is de zwarte rat weer tot bloei gekomen, juist in oostelijk Noord-Brabant.

In de jaren tachtig was het tijdens het inventariseren van zoogdieren een geliefde, nachtelijke bezigheid om in varkensschuren in de genoemde regio zwarte ratten te gaan kijken. Deze hielden zich vooral op in de ruimte tussen dak en schuur bij voorkeur in de buurt van de voedersilo's! In het schijnsel van de zaklantaarn zag je dan altijd silhouetjes rap over de hanebalken glippen (net Mickey Mouse; zwarte ratten hebben namelijk, net als Mickey Mouse, extreem grote oren). Dit werd door ons zeer geapprecieerd en ook de boeren hadden er geen moeite mee - misschien wel wijs geworden vanwege het geringe succes bij het bestrijden van deze soort.

De natuur zal altijd reageren op het gedrag van de mens; ook vossen die 's nachts de afvalbakken afstropen, zijn hiervan een voorbeeld. Ongedierte - in de zin van door sommigen onder ons niet op prijs gestelde wilde dieren - zal altijd een natuurlijk gegeven blijven. Zolang dit niet leidt tot uitwassen zoals nu bij het houden van gedierte in de varkenshouderij, is dat volgens mij absoluut geen ongunstige ontwikkeling.