Valmont

In 'Film vooraf' van 14 januari wordt Valmont van Forman vergeleken met Dangerous Liaisons van Frears. Beide films gaan terug op de roman Les Liaisons dangereuses van Choderlos de Laclos.

Volgens het artikel zou de scenarist van Valmont gemeend hebben dat het moralistische einde van Laclos' boek alleen diende om de censors te plezieren en zou hij de vrijheid hebben genomen zijn hoofdpersoon in leven te laten. Maar die vrijheid heeft hij helemaal niet genomen. Ook in de film Valmont sterft de hoofdpersoon. Iedereen die het eens is met de slotzin van het stuk: “Soms is het echter zoveel aangenamer om te sidderen bij de dood van een zondaar”, kon dus ook ditmaal sidderen. De andere hoofdpersoon, de marquise de Merteuil, is in alle gevallen voorwerp van verachting. In het boek komt ze er het slechtst af. Daar krijgt ze niet alleen de pokken, maar wordt bovendien nog aangenomen dat ze naar Holland is vertrokken.

    • Fré J.M. Pille