Partnerschap

In de krant van 15 januari wordt in het artikel 'Homosprookje...' gesteld: “De wet op de partnerschapsregistratie verplicht pensioenfondsen om geregistreerde homostellen hetzelfde te behandelen als getrouwde echtparen.” Dergelijke beweringen hoor ik vaker. Ik wil erop wijzen dat in de praktijk dit niet voor alle categorieën partners opgaat.

In de meeste gevallen geldt dat partnerpensioen slechts geldt voor 'deelnemers in het pensioenfonds', dat wil zeggen voor nog werkende, premie betalende werknemers.

Voor diegenen die op het moment van invoering van het partnerpensioen door het betreffende pensioenfonds reeds gepensioneerd waren bestaat dat recht niet, ongeacht de duur van het partnerschap en de hoogte van het als deelnemer betaalde premiedeel.

Ook de Wet op de gelijke behandeling biedt, wat dat betreft, vooralsnog geen soelaas. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor pensioenvoorzieningen, waarin [...] 'voorlopig nog een onderscheid naar burgerlijke staat mogelijk is. Van euforie over de gehele linie kan dus nog geen sprake zijn.