Ouderdoding

NRC Handelsblad (21 januari) meldt, voor de tweede keer, dat de officier van justitie in Maastricht inzake een geval van ouderdoding met zijn eis van drie jaar cel een signaal aan de samenleving heeft willen geven dat het verleggen van de grenzen van euthanasie niet kan worden geaccepteerd.

Ik ken het geval niet en zal over eis en uitspraak dus geen oordeel vellen. Toch zou ik deze officier, en mogelijk andere officieren van justitie, willen verzoeken eens expliciet stil te staan bij de vraag of zulke gevallen van ouderdoding niet óók gezien moeten worden als signalen uit de samenleving aan een op het gebied van levensbeëindiging jammerlijk achtergebleven en dus falende wetgever.

    • Peter Kloos